Smålands Konstnärsförbund


 

  Om förbundet

  Styrelsen

  Medlemmar

  Grafikverkstan

  Aktuellt

  Länkar


Kontaktinformation

 

Webbadress

Adress

 

Telefonnummer

http://www.smkf.nu

Smålands Konstarkiv
Jönköpingsvägen
331 34 Värnamo

0370-148 00


Om förbundet

 

Föreningen Smålands Konstnärsförbund är en sammanslutning av konstnärer under en längre tid boende och verksamma inom landskapets gränser, eller på annat sätt särskilt förbundna med Småland. Föreningen har till uppgift att upprätthålla ett gott kamratskap medlemmarna emellan samt främja gemensamma intressen. Inval av medlemmar sker genom juryförfarande.

1958 Smålands Konstnärsförbund bildas

1958 Skulptören Arvid Källström föreslår ett konstarkiv

1961 Det planerade konstarkivet erbjuds lokaler i Värnamo

1964 Smålands Konstarkiv startas i Swed-Expos lokaler

1964 Första Smålandssalongen öppnas

1986 Konstarkivet ombildas till stiftelse och garanteras stöd från kommun och landsting

1988 Arkitekttävling för ett nytt Konstarkiv

1994 Konceptet Smålands arena för konst och form i Norden presenteras

1996 Konstarkivet flyttar till Knäppfabriken

1998 Stiftelsen Museum Vandalorum bildas

2000 Regeringen går in och stödjer Vandalorum som nu kan projekteras

 

Överst


Styrelsen

 

 Ordförande Ann Marie Ekbom Wikström

 F - län:

 Lena Blomqvist

 Peter Lundström e-post

 suppleant: Hans Fredholm

 G - län:

 Roger Simonsson

 Kassör Kenneth Sjöö

 suppleant: Tomas Franzén

 H -län:

 Erling Johansson

 Jan Wiberg

 suppleant: Christer Jansson

 Sekreterare Eva Thomasdotter, intendent på Smålands Konstarkiv

 Sven Lundh, projektledare för Museum Vandalorum

Överst  


Grafikverkstan
Smålands Konstnärsförbunds grafikverkstad, som tidigare fanns i Nydala, inryms nu på Italienska Palatset i Växjö. KRO har också del i verkstaden som nu också fungerar som en del av KKV.

 

Överst


Aktuellt

 

Smålandssalongen 2004 

 

 

6 - 24 mars 
Kulturhuset Tingsryd
Vernissage lördag 6 mars kl 15

info Agneta B Lind 0459-80672 eller 070-5380672

 

Överst


Medlemmar

 

Smålands Konstnärsförbund har ca 150 aktiva medlemmar.  En medlemskatalog finns att köpa på Konstarkivet, Värnamo. Medlemsregistret här, med bilder, byggs upp efter hand.

 

Överst


Länkar

 

AF Kulturs Konstnärsbanken

www.konstnarscentrum.org gemensam startsida för KC´s regioner som KC-Syd och

Konstnärscentrum Kronoberg

KRO Konstnärernas Riksorganisation

KRO-Småland/Öland

Kalmar konstnärer

Kulturnät Sverige

Konstkalendern

Värnamo Kommun

 

 

Överst

 


 Senast uppdaterad:2004-02-24
Gjord av: Birgitta Heiling
Sidansvarig: Ann Marie Ekbom Wikström